BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

 

Duyurular
Bilim ve Ütopya Dergisi Matematiğin Sesi Yazı Dizisi

Üniversitemiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. S. Gökhun Tanyer tarafından aylık olarak düzenlenen, Bilim ve Ütopya dergisi Matematiğin Sesi yazı dizisinde, bölümümüz ders kapsamında yer alan birçok temel konu incelenmekte ve popüler bilim seviyesinde destek sağlanmaktadır. Karmaşık matematik, durgun elektrik ve manyetik alanlar, elektromanyetik dalgalar, ses, akustik gibi konuların yanı sıra bu konuların müzik ile olan ilişkileri ilginç örnekler üzerinden incelenmektedir.

EEM224, 323,423, 424 dersleri başta olmak üzere alacağınız temel derslerde yer alan bazı soyut kavramların doğadan alınan örnekler üzerinde uygulanmaktadır. Bu ders destek malzemelerine düzenli olarak her yıl ilgili 4. sınıf öğrencilerimiz Lisans Bitirme Projeleri’nden de katkı sağlanmaktadır.

Güncel yazılara erişim için Bilim ve Ütopya dergisi aylık olarak veya yıllık abonelik şeklinde temin edilebilir, veya geçmiş yazılara eriişim için; http://www.muziginmatematigi.blogspot.com adresinden erişim sağlayabilirsiniz.