BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

 

Tanıtım

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, belki de günümüzün bu en popüler ve yaygın kullanımlı alanında, bilginin teknolojiye, teknolojinin de ürün ve uygulamaya dönüşümünde görev alıp etkin katkılarda bulunacak, nitelikli mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bölümün güçlü bir temel altyapı üzerine oturtulmuş seçenekli uzmanlık açılımları sağlayan çağdaş eğitim programı, modern laboratuvar olanakları ve deneyimli öğretim kadrosu ile desteklenmiş olarak, kamu ve özel kesimde kendisini kabul ettirmiş başarılı mezunlar vermektedir.

  

Vizyon:

Bilimin nesnelliğini ve evrensel normları benimseyen; araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici, bütünleştirici ve eleştirel düşünce yapısına sahip; yaratıcı, yenilikçi, üretken bireyler yetiştirmek; böylece tanınırlığı sürekli artış gösteren, mezunları akademik çevrelerde ve iş yaşamında tercih edilen Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden biri olmak.

 

Misyon:

Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü, güçlü bir temel altyapı üzerine oturtulmuş seçenekli uzmanlık açılımları sağlayan çağdaş eğitim programı, modern laboratuvar olanakları ve deneyimli öğretim kadrosu ile desteklenmiş olarak, belki de günümüzün bu en popüler ve yaygın kullanımlı alanında, bilginin teknolojiye, teknolojinin de ürün ve uygulamaya dönüşümünde görev alıp etkin katkılarda bulunacak, kamu ve özel kesimde kendisini kabul ettirmiş nitelikli mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

 

Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programının eğitim amaçları;

Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı mezunları;

1. Ulusal ve uluslararası kuruluşların Ar-Ge, üretim, bakım ve test gibi birimlerinde görevler üstlenir, yöneticilik yaparlar.

2. Araştırma kurumları ve üniversitelerde çalışma yeterliliğine sahip olurlar.

3. Kendi önderliğinde veya ortaklıklar içinde ticari atılımlarda bulunurlar.